© 2017 by HUS-HAPPY DOG

In het zonnetje!

27 Oct 2017

1/1
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Beste clientèle,


 

Ivm de AVG graag uw aandacht voor het volgende,

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.

 

Vanaf 25-5-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat HUS-Happy Dog doet met uw gegevens.

 

 

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

• Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
• Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn.
Daarvoor heeft HUS-Happy Dog in haar reserveringssysteem de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens te controleren, zelf aan te passen cq te wijzigen.
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Op onze website staat deze informatie ook beschreven.

Wie zijn wij?

Hondenuitlaatservice HUS-Happy Dog staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52954706 en is gevestigd op de v Brederodestraat 27, 1759 VE te Callantsoog.

Privacy statement HUS-Happy Dog

HUS-Happy Dog is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

 

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

HUS-Happy Dog heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

NAW-gegevens
Telefoonnummers
E-mailadressen
Gegevens hond(en)
In onze papieren agenda staan geen NAW gegevens, geen telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens.

Alleen de naam van uw hond staat vermeld in de papieren agenda en op de huissleutel die HUS-Happy Dog zorgvuldig bewaard. Indien u geen klant meer bent bij HUS-Happy Dog worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd en uw huissleutel terug gegeven.
Tevens geeft u HUS-Happy Dog bij het ondertekenen van de overeenkomst toestemming tot het maken en publiceren van foto’s en filmpjes van uw hond op social media en de website.

 

De volgende gegevens bewaart HUS-Happy Dog op een usb stick welke zorgvuldig ligt opgeborgen.

NAW- gegevens
Telefoonnummers
Emailadressen
Naam van de hond(en)

Indien u geen klant meer bent bij HUS-Happy Dog wordt u na 7 jaar uit het systeem verwijderd. (eisen Belastingdienst)

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens:


- Ivm de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant
- Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen
- Reserveringssysteem, om uw hond een plaats te geven in de agenda voor de roedeluitlaat
- NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen
- Facturatie van de af te nemen diensten
- Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)
HUS-Happy Dog heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten
HUS-Happy Dog heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken
HUS-Happy Dog heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens


 

Deelt HUS-Happy Dog gegevens met derden?

HUS-Happy Dog zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit te kunnen voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv.door gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe lang bewaart HUS-Happy Dog uw persoonsgegevens:

-HUS-Hapy Dog bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.


 

Welke rechten heeft u:

- U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.
- Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
- U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan hus-happydog@hotmail.com HUS-Happy Dog zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door HUS-Happy Dog bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring: HUS-Happy Dog kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van HUS-Happy Dog. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie, wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen.

Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit per mail aan ons.


Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht.


Heeft u nog vragen?
Bel ons gerust: 06-51752446 of stuur een e-mail naar hus-happydog@hotmail.com

 

 

Met vriendelijke groet,

Petra Tromp.


HUS-Happy Dog.